© 2023 by TIC. Proudly created with Wix.com

Demo akademija provodi se u okviru projekta "Vrline znanja - ulaganje u ljude i zajednice", financijski podržanog kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena na web stranici isključiva su odgovornost Volonterskog centra Osijek i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube - White Circle
  • White Twitter Icon

Demo akademija je jednogodišnji multidisciplinarni program obrazovanja o demokraciji usmjeren na razvoj znanja, jačanje vještina te oblikovanje stavova i ponašanja koji su osnova društvenog angažmana građana te su važni za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti. Svrha programa je obrazovati građane za veće sudjelovanje i posvećenost ideji i vrijednostima demokracije, odnosno podržati stil života u zajednici u kojoj građani žive sa i u odnosu s drugima.

 

Akademija traje jednu godinu, a obuhvaća 8 kolegija koji osiguravaju znanje važno za razumijevanje koncepta demokracije, pravde, mira, aktivnog građanstva i građanskih prava, socijalne kohezije, solidarnosti i društvene uključenosti.

Svaki kolegij traje 16 sati, a dinamika provedbe je jedan vikend u mjesecu.

Društveno korisno učenje, kao dio Akademije, omogućava povezivanje teorije i prakse kroz istraživanje i analizu problema u zajednici, traženje mogućih rješenja i intervencija usmjerenih boljoj kvaliteti života. Provodi se individualno ili u malim skupinama, uz podršku mentora. Jedan od ishoda je završni rad koji ujedno znači uspješno završavanje Demo akademije.

Predstavnici/ce organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova od kojih očekujemo:

Motiviranost i interes za sadržaj i teme Demo akademije;

Redovito sudjelovanje u svim kolegijima i programu društveno korisnog učenja;

Odgovoran pristup svim obvezama i preuzetim zadacima;

Otvorenost i spremnost na dijalog i poštivanje  različitosti.

 

01/

Održivi razvoj

Voditelj: Teo Petričević

25. 10. - 27. 10. 2019.

Održivi razvoj: kontekst, koncept i definicija

Načela održivog razvoja

Okolišna, društvena i ekonomska dimenzija održivog razvoja

Društveno odgovorno poslovanje, dobra ekonomija, društveno poduzetništvo

Stanje i modeli održivog razvoja u Hrvatskoj i svijetu

02/

Demokracija

Voditelj: Berto Šalaj

29. 11. - 1. 12. 2019.

Povijest, razumijevanje i temeljna obilježja demokracije

Različiti modeli demokracije

Trendovi i izazovi demokracije u modernim društvima

03/

Civilno društvo

Voditelj: Berto Šalaj

24. 1. - 26. 1. 2020.

Povijest i razvoj civilnog društva

Suvremeni koncept civilnog društva i uloga u razvoju demokracije

Oblici građanskog sudjelovanja

04/

Odgovorni i aktivni 

u održivoj zajednici

Voditeljica: Nives Ivelja

21. 2. - 23. 2. 2020.

Osjetljivost za procese u zajednici i odgovornost za njen razvoj

Osobna pozicija i uloge u zajednici

Facilitacija komunikacije i suradnje

05/

EU i europske vrijednosti

Voditeljica: Senada Šelo Šabić

20. 3. - 22. 3. 2020.

Ideja, povijest i razvoj Europske unije

Temeljna prava i vrijednosti

Pravni i institucionalni okvir

Politike EU

Odnos nacionalnog i kolektivnog unutar EU

Izazovi proširenja, migracije i  krize

EU kao globalni akter i  perspektive razvoja

Hrvatska  u  EU

06/

Ljudska prava

Voditelj: Srđan Dvornik

17. 4. - 19. 4. 2020.

Ljudska prava i vladavina prava – razvoj ideje u naponskom polju društvo-država

Prava u odnosu na što i na to čija su?

Okvir za ostvarivanje prava - „nema prava bez garancije i garan(a)ta“

Garanti i sistematski prekršitelji

Potencijali univerzalnog pristupa ljudskih prava

07/

Socijalna kohezija

Voditelj: Marko Kovačić

15. 5. - 17. 5. 2020.

Pojam i značaj društvenog kapitala

Socijalna isključenost i inkluzija

Solidarnost i filantropija

Volonterstvo

Društvena promjena kroz participaciju

08/

Kultura mira

Voditeljica: Emina Bužinkić

19. 6. - 21. 6. 2020.

Koncept kulture mira – povijest, značaj i temeljne vrijednosti i principi

Izgradnja mira u Hrvatskoj i svijetu

Područja društvenog djelovanja u izgradnji kulture mira

Migracije i integracije – solidarno i humanitarno djelovanje kao temelj izgradnje mira

09/

Dodjela diploma

Rujan, 2020.

Ponosni na sebe!

 

Voditelji kolegija i brojni gosti predavači stručnjaci su i praktičari s višegodišnjim iskustvom u području razvoja demokracije i civilnog društva od kojih ćete imati priliku učiti i razgovarati o različitim društvenim pojavama i procesima te o aktualnoj situaciji u Hrvatskoj i Europi.

1/1

Demo akademija primjenjuje metode poučavanja zasnovane na interakciji i razmjeni, iskustvenom učenju, odgovornosti i samostalnosti te osigurava prostor za suradničko učenje u kojem se svi osjećaju ravnopravni i slobodni u izražavanju svog mišljenja. Učenje kroz probleme je prilika za dodatno osnaživanje i razvoj građanskih kompetencija. Ovim načinom rada želimo potaknuti kritičko promišljanje,

dublje razumijevanje različitih društvenih procesa i pojava te spremnost i motivaciju za aktivno sudjelovanje u razvoju društva i demokracije. 

Na akademiji ćete dobiti nova znanja i vještine, mogućnost za razmjenu svojih razmišljanja s drugim polaznicima i stručnjacima te prilku za razgovor o različitim temama koja vas mogu potaknuti na preispitivanje i/ili potvrdu vaših stavova i životnih uvjerenja.

Diplomu Demo akademije dobit će polaznici koji su ispunili preuzete obveze: redovito su sudjelovali u svim  kolegijima, ispunili su zadatake programa društveno korisnog učenja te izradili završni rad. 

Za prijavu je potrebno detaljno popuniti prijavni obrazac. 

Svi odabrani polaznici bit će pravovremeno obaviješteni o točnom vremenu i

mjestu održavanja Akademije.

Rok za prijavu

13. 10. 2019.

Demo akademija

2019. / 2020.

 

Što kažu polaznici

ANDREJ FLAUNDER

Demo akademija nam je pružila jednu od rijetkih mogućnosti - čuti vrhunske predavače iz Hrvatske i daljnjih dijelova Europe.

VIKTOR ŠKOFLEK

Dobiti mogućnost raditi s ovakvim predavačima, s ovakvim timom ljudi koji se bave doista time što je bitno - razvojem društva kakvo želimo -  je nešto neprocijenjivo.

MIRNA GRBEC

Dobivam mogućnost postati inicijator i nositelj dobrih promjena u svojoj zajednici.

O NAMA

Usmjereni smo ka viziji otvorenog demokratskog društva zasnovanog na aktivizmu, solidarnosti, povezanosti i povjerenju.

Naša misija je biti inspiracija i podrška aktivnom sudjelovanju građana, razvoju volonterstva i civilnoga društva.

 

Nastojimo biti inovativni, promovirati pozitivne promjene, kreirati prilike za učenje i razvoj, njegovati dijalog te stvarati veze među ljudima, organizacijama

i zajednicama.

Volonterski centar Osijek

volonterski-centar_bijeli_PNG.png
VCOS-dizajn-Demoakademija-logo-2 bijeli-

Stjepana Radića 16, 31 000 Osijek, Hrvatska

T: +385 31 211 306

E: demoakademija@vcos.hr

www.vcos.hr

www.demoakademija.vcos.hr

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube - White Circle
  • White Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now